Kosten en vergoeding

Hoe het met de kosten en de vergoeding precies is geregeld, lees je hierna.

Vergoeding Medisch Specialistische Revalidatiebehandeling

Elke zorgverzekeraar moet op grond van de Zorgverzekeringswet de poliklinische revalidatiebehandeling van Medisch Centrum Groenewoud vergoeden.

Een contract tussen zorgverzekeraar en Medisch Centrum Groenewoud is hiervoor geen voorwaarde. In alle gevallen wordt onze behandeling door de verzekeraar vergoed. Deze vergoeding valt onder de basisverzekering, die iedere Nederlander heeft. Je hoeft daarvoor geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben. Bij sommige verzekeraars moet vooraf toestemming worden gevraagd of de behandeling mag plaatsvinden. De revalidatiearts zal dit samen met jou aanvragen.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg, is op onze behandeling de ‘eigen risico regeling’ van toepassing. Er kan door de zorgverzekeraar dus aanspraak worden gemaakt op het eigen risico, voor zover dit nog niet is verbruikt.

Prijs en factuur

De prijs voor onze behandeling wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Medisch Centrum Groenewoud heeft daar niets over te zeggen.

Voor de behandeling krijgt je van ons altijd een volledig gespecificeerde factuur, die precies weergeeft welke behandelminuten je hebt gehad en tegen welke vergoeding.

Directe en indirecte tijd

Voor revalidatie is landelijk afgesproken dat zowel de ‘directe’ als de ‘indirecte’ behandeltijd wordt gedeclareerd. ‘Directe tijd’ is de tijd die de behandelaar rechtstreeks aan jou besteedt, zoals tijdens een behandeling of bij telefonisch contact. ‘Indirecte tijd’ is tijd die aan jouw behandeling wordt besteed terwijl je zelf niet aanwezig bent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan e-mail, planning, overleg en verslaglegging.

Door de kosten voor deze indirecte tijd kan het lijken of je meer berekend krijgt dan de behandeling die je daadwerkelijk gehad hebt. Dit is echter niet het geval. Zowel de directe als de indirecte tijd die aan jouw revalidatie besteed wordt, wordt zorgvuldig geregistreerd door jouw behandelaars.

Zorgvoorwaarden

De zorgverlening voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die Medisch Centrum Groenewoud verleend. Voor meer informatie neem contact op met onze 0475-505105 of via info@mcgroenewoud.nl

Medisch Centrum Groenewoud
Groenewoud 4
6071 RB Swalmen
Telefoon: 0475-505 105
Fax: 0475-508 092
E-mail: info@mcgroenewoud.nl