Pijnrevalidatie

Wanneer je voor chronische pijnklachten bent uitbehandeld in de eerste- en/of tweedelijnszorg en de klachten blijven bestaan, wordt er vaak een indicatie gegeven voor revalidatiebehandeling in een revalidatiecentrum.

Hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans is dat op zeker moment niet alleen fysieke maar ook psychische en sociale aspecten in toenemende mate een complexe rol spelen bij de instandhouding van de klachten.

Met behulp van pijnrevalidatie proberen we samen de invloed van chronische pijn en vermoeidheid terug te dringen zodat je beter lichamelijk, mentaal en maatschappelijk (bio-psycho-sociaal) kan functioneren.

Pijnrevalidatie moet ertoe bijdragen dat je jouw capaciteiten kan vergroten of nieuwe capaciteiten kan ontwikkelen, in overeenstemming met de mogelijkheden en in harmonie met je omgeving.

 

Medisch Centrum Groenewoud
Groenewoud 4
6071 RB Swalmen
Telefoon: 0475-505 105
Fax: 0475-508 092
E-mail: info@mcgroenewoud.nl