Werkwijze

Het onderzoek en de behandeling

Het onderzoek start met een consult bij de revalidatiearts. Voorafgaand zijn vragenlijsten digitaal ingevuld en vindt een afspraak met de zorgcoördinator plaats. Met als doel dat alle nodige medische informatie aanwezig is om een optimaal beeld te kunnen krijgen of pijnrevalidatie zinvol kan zijn. Als dit zo is wordt het onderzoek vervolgd en stelt de revalidatiearts het behandelteam samen. Na afronding van alle onderzoeken bespreekt het team gezamenlijk de resultaten en stelt een behandelplan op.

Met de medisch specialistische pijnrevalidatie wordt bereikt dat er weer optimaal kan worden gefunctioneerd in het dagelijks leven. Dit met of zonder afname van klachten.

De behandeling bestaat uit verschillende modules met een onderlinge samenhang. De persoonlijke doelen staan centraal waardoor er sprake is van maatwerk.

Pijneducatie

Je krijgt bij het starten van het traject een werkboek waarin alle sessies staan beschreven.
Gedurende het behandeltraject leer je vanuit je eigen persoonlijke waarden een nieuw evenwicht te hanteren en vanuit dat evenwicht activiteiten op te bouwen. We besteden aandacht aan het voelen van pijn en het veranderen van het denken over pijn. Er wordt informatie gegeven over de verschillende aspecten van pijn, zodat jij je eigen pijngevoelens en wat je verwacht te voelen bij pijn, beter kan leren begrijpen.
Er wordt geleerd activiteiten anders te doen. Inzicht en acceptatie dat deze soms wel en soms niet kunnen is hierin belangrijk. En hoe daar dan het beste mee om te gaan. Gedurende het traject ontstaat het inzicht om te ontspannen en activiteiten te ondernemen ondanks de aanwezigheid van klachten en die aansluiten op de persoonlijke wensen en waarden. Door middel van fysieke trainingen wordt er gewerkt aan lichamelijke functies zoals spierkracht, coördinatie, bewegingsmogelijkheden en uithoudingsvermogen. Het doel is het sterker en weerbaarder zijn, zodat de pijn niet meer de regie heeft in het leven.
Het doel is dat je aan het einde van jouw behandeltraject je sterker en weerbaarder voelt.

Niet de pijn, maar jij hebt de regie over je leven.

 

Medisch Centrum Groenewoud
Groenewoud 4
6071 RB Swalmen
Telefoon: 0475-505 105
Fax: 0475-508 092
E-mail: info@mcgroenewoud.nl