Klachtenregeling

Ben je ontevreden of heb je een klacht? Hier kun je lezen wat je kunt doen.

Alle medewerkers van MC Groenewoud doen hun uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat je niet volledig tevreden bent. Aan jouw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Hier lees je wat je kunt doen met jouw klacht of opmerkingen.

  1. Bespreken met arts en/of zorgcoordinator
    • Het beste is om eerst contact op te nemen met jouw zorgcoach of zorgcoördinator. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van jouw klacht met jou te bespreken. Als hij/zij niet weet dat je ontevreden bent, dan is het ook niet mogelijk om te proberen jouw klacht op te lossen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier kan worden verholpen.
    • Mocht jouw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kun je vragen naar de revalidatiearts en een afspraak met hem maken.
  2. Indienen klacht bij externe klachtenfunctionaris. Je kunt een mail sturen naar klachtenfunctionaris@ortius.nl.
  3. Voorleggen aan externe geschillencommissie.

 

Medisch Centrum Groenewoud
Groenewoud 4
6071 RB Swalmen
Telefoon: 0475-505 105
Fax: 0475-508 092
E-mail: info@mcgroenewoud.nl